Çalışma İzninin İş Kurma İznine Çevrilmesi?

  • İki suret iş kurma izni evrağı
  • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • İçinde bulunduğumuz yıla ait onay belgeleri ( Orjinal)
  • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden işveren adına borcu yoktur yazısı veya Sosyal Sigortalar Dairesi’nden SS2 Kayıt Formu
  • Şirket Tüzüğü ( Ana Sözleşme)
  • Şirket Tescil Numarası’nın yazdığı pembe kartın fotokopisi
  • Vergi Dairesi’nden işveren adına borcu olmadığına dair belge
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
  • Vergi Yükümlü Levhası İşyerinden çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır.