Privacy Policy

Duyurular

20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünün gururunu yaşıyoruz.

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLU OLSUN 20 Temmuz 1974, Kıbrıs’ta Enosis’i ve darbe rejiminin kökleşmesini engelleyen, Kıbrıslı Türkler açısından mahrumiyetin, göçün ve ölümlerin son bulduğu, yıllarca sığınmak zorunda bırakıldığı getto ortamlarından kurtulup, can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı ve aynı zamanda da özgürlük ortamının sağlandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye ile yılmadan […]

Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz, Kamu İhale (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik yasası için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve görüş verme süreci başlamıştır. Söz konusu Yasa Tasarısı için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Mart 2024 -Şubat 2025 dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında

Sayın Üyemiz, Yürürlükte olan Mart 2024 -Şubat 2025 dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği ile ilgili yasa gücünde kararnamede değişiklik yapılarak; hastaneler, klinikler ve veterinerler prim desteğinden yararlanacak işyerleri kapsamına alınmıştır. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenleme için lütfen tıklayınız. Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenleme için […]

Yükseköğretim Kurumlarının Açma Ön İzni ve/veya Öğretime Başlama İzni Başvurusu Yapabilmesi ve/veya Önceden Yapmış Olduğu İzin Başvurularının Sonuçlandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname Hakkında

Sayın Üyemiz, Yükseköğretim kurumlarının kamu kurumlarına yapılandırılmış borçlarının bulunması ve söz konusu yapılandırılmış borçların düzenli ve zamanında ödenmesi halinde açma ön izni ve/veya öğretime başlama izni başvurusu yapabilmesi ve/veya önceden yapmış olduğu izin başvurularının sonuçlandırılması hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk […]

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yasa 5 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Bakanlar Kurulu’nun Donmuş Parmak Patates ile İlgili Kararı Hakkında

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, Ü(K-I)705-2024 sayı ve 22.4.2024 tarihli kararları kapsamında donmuş parmak patates ithal izni alan firmalara ithal izni aldıkları donmuş parmak patates miktarının % 12.5’i kadar yerli firmalardan ürün almaksızın ithal etme izni verilmesine ve konu kararlar kapsamında verilen izinlerin, 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve bahse konu iş ve işlemlerin Tarım […]

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk Ticaret Odası