Privacy Policy

Duyurular

Kimyasallar Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz, Kimyasallar Yasa Tasarısı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de görüşülmeye başlanacaktır. İlgili Yasa Tasarısı kimyasalların imalatı, ithal edilmesi ve kullanılması sonucu oluşabilecek insan ve çevre için potansiyel zararları ve riskleri kontrol etmeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu yasa tasarısı, kimyasallar alanında sorumlu olacak olan yetkili […]

Kozmetik Ürünleri Serbest Satış Sertifikası

Sayın Üyemiz, 23/2001 sayılı Kozmetik Ürünleri Yasası kapsamında oluşturulan Kozmetik Ürünleri Kurulu’ndan Odamıza iletilen bilgiye göre; Serbest Satış Sertifikalarının üzerinde bitiş tarihi bulunmuyorsa 1 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Ayrıca süresi dolan sertifikaların 29 Şubat’a kadar yenilenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Toprak Ürünleri Kurumuna Muafiyet Sağlanması

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2022-2023 yılı döneminde ülkemizde yaşanan kuraklık ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybediyor oluşunun yaratmış olduğu olumsuz ekonomik ortam nedeniyle, Toprak Ürünleri Kurumunun uygun koşullarda ithal edeceği hibe arpa, buğday , mısır, balya, hayvan yemi hammaddeleri ve hayvan yeminin Genel Tarım Sigortası Fonu Priminden 31 Aralık 2024 tarihine […]

K.K.T.C. Narenciye İhracat Teşvik Ödemesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Sayın Üyemiz, K.K.T.C. ‘de kayıtlı ihracatçıların, A.B.  III.  Ülkeler ve T.C.’ ye yapacakları Narenciye ihracatında Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen Narenciye İhracat Teşvik Ödemelerinde uygulanacak usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Havalimanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası

Sayın Üyemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yayımlanmış standartlarla, yolcu köprüleri hizmetleri usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Genel Tarım Sigortası Yasası

Sayın Üyemiz, Esas Tüzük, 2’nci maddesinde yer alan “Saptama ve Değerlendirme Komitesi” tefsirinden hemen sonra ve “Sera” tefsirinden hemen önce  yeni “Sebze” tefsiri eklenmesi suretiyle değiştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Fiyat İstikrar Fonu Yasası

Sayın Üyemiz, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, ( Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) ( Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik)Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Emirname” olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası […]

2024 Yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, Tarımsal üretimde çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini sağlayarak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacı ile küçük-orta ölçekli aile işletmelerini hedef alan, sektörde yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere çözüm üretmek, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak ve rekabet edebilir bir sektör oluşturulması amacıyla Tarım Destekleme bütçe sınırları dikkate alınarak, 2024 yılı için […]

İHALE KABUL TARİHİNİN UZALTILMASI : KTTO ATEŞDUVARI, NAS, SUNUCU ALIMI VE KURULUMU İHALESİ    

Sayın Üyemiz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Oda ihtiyaçları doğrultusunda Ateşduvarı, Nas, Sunucu Alımı ve Kurulumu kapsamında çıkılan ihalenin süresi 04 Mart 2024 Pazartesi saat 17:00’ye  kadar uzaltılmıştır. İhale ile ilgili dökümanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İdari Şartname Sözleşme Taslağı Teknik Şartname Standart Formlar: İhaleye Katılım Beyannamesi Geçici Teminat Mektubu Örneği Mali Teklif Formu   Saygılarımızla, Kıbrıs […]

Ön İzin Başvurularında Doğum Belgesi Tüm Çalışma İzni Başvurularında Vesikalık Fotoğraf Zorunluluğu Getirilmiştir

Sayın Üyemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın’dan Odamıza iletilen bilgiye gore; 04 Mart 2024 tarihinden itibaren tüm ÖN İZİN başvurularında çalışana ait DOĞUM BELGESİ ve TÜM ÇALIŞMA İZNİ başvurularında VESİKALIK FOTOĞRAF (35×45) zorunluluğu getirilmiştir. Ön izin ve Çalışma İzni başvurusu yapacak üyelerimizin bilgilerine sunarız. Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin 22 83 760 ve 0548 840 […]