Privacy Policy

Yayınlar

Besin Katkı Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz, Besin Katkı Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Mevcut yürürlükteki tüzükte “Katkı Maddeleri ve Katkılı Besin İthalatı” maddesinde değişiklik yapılmıştır.   Yapılan değişikliğe göre, besin maddelerinde kullanılan besin katkı maddeleri ve besin katkı maddesi ilave edilmiş besin maddelerinin ithalatında; – Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilmiş olması ve ithal edilmek istenmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin […]

Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz, Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bahse konu tüzük değişikliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla Kıbrıs Türk Ticaret Odası    

Belediyeler Yasası Altında Hazırlanan Belediyelere Ait Tüzükler Hakkında

Sayın Üyemiz, Belediyeler Yasası altında hazırlanan belediyelere ait tüzükler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi ve tüzüklere ulaşmak için; Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Kıymet ve Tartı Ücreti Tüzüğü lütfen tıklayınız. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi Tüzüğü lütfen tıklayınız. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Panayır ve Festival Harçları Tüzüğü lütfen tıklayınız. Lefke Belediyesi Belediye Hizmet Resmi (Değişiklik) Tüzüğü lütfen […]

İşverenlere Yönelik Sosyal Sigorta/Sosyal Güvelik Primlerine İlişkin Düzenleme Hakkında

Sayın Üyemiz, İşverenlere yönelik Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik Primlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.   Ön koşul Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar İşyerinde kayıtlı olan kişi sayısı kendisi ve çalışanları dahil toplam 10 kişi olan işverenler   Destek Oranı Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik Primlerinin %50’si   Başvuru Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren […]

Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında

Sayın Üyemiz, Sigortalı olanlara uygulanacak prim desteğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.   Destek Süresi Mart 2024 – Şubat 2025   Destek Oranı İşveren hisse miktarının tarım/hayvancılık, her türlü üretim/imalat sanayi için %58’i, otel sektörü için %58’i, diğer sektörler için %50’si   Ön Koşul İşverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için, tüm […]

Küçükbaş Hayvancılık Sektörünün Desteklenmesi Amacıyla Üreticiye Hibe Arpa Verilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, Küçükbaş hayvancılık sektörünün desteklenmesi amacıyla üreticiye hibe arpa verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu karara göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Veteriner Dairesi’nin 1 Aralık 2023 – 31 Ocak 2024 bildirim döneminde küçükbaş hayvan beyanlarını yapan üreticilerin güncel kayıtları baz alınarak 12 aylık ve üzeri yaştan büyük damızlık hayvan […]

Toprak Ürünleri Kurumuna Muafiyet Sağlanması

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2022-2023 yılı döneminde ülkemizde yaşanan kuraklık ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybediyor oluşunun yaratmış olduğu olumsuz ekonomik ortam nedeniyle, Toprak Ürünleri Kurumunun uygun koşullarda ithal edeceği hibe arpa, buğday , mısır, balya, hayvan yemi hammaddeleri ve hayvan yeminin Genel Tarım Sigortası Fonu Priminden 31 Aralık 2024 tarihine […]

K.K.T.C. Narenciye İhracat Teşvik Ödemesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Sayın Üyemiz, K.K.T.C. ‘de kayıtlı ihracatçıların, A.B.  III.  Ülkeler ve T.C.’ ye yapacakları Narenciye ihracatında Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen Narenciye İhracat Teşvik Ödemelerinde uygulanacak usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Havalimanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası

Sayın Üyemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yayımlanmış standartlarla, yolcu köprüleri hizmetleri usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Genel Tarım Sigortası Yasası

Sayın Üyemiz, Esas Tüzük, 2’nci maddesinde yer alan “Saptama ve Değerlendirme Komitesi” tefsirinden hemen sonra ve “Sera” tefsirinden hemen önce  yeni “Sebze” tefsiri eklenmesi suretiyle değiştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası