Privacy Policy

Resmi Gazete

Çöp Torbaları FİF Oranları Hakkında

Sayın Üyemiz, 27.02.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Emirnamede, KKTC’ye ithal edilen ve plastiklerden yapılan çöp torbalarının   FİF(Fiyat İstikrar Fonu) oranları güncellenmiştir. Bilgilerinize sunarım. G.T.İ.P   39.23 Malın Tanımı: Çöp Torbaları Mevcut Oran : Yeni Oran : AB- EFTA TC(%) 6 TL/KG 16 TL/KG III.Ülke (%) 9 TL/KG 20 TL/KG   Resmi Gazete yayını için tıklayınız. Saygılarımla, […]

Tripoli Uluslararası Fuarı Hakkında

Sayın Üyemiz, Tarafımıza iletilen bilgiye göre aşağıda belirtilen fuar düzenlenecektir.   Fuar Tarihi ve Yeri 7 – 13 Mayıs 2023, Trablus- Libya   Fuar İsmi 49.Tripoli Uluslararası Fuarı   Kısa Bilgi 150 Katılımcı, 40,000 Ziyaretçi,10,000m2 alan , 50 Yabancı Katılım, 20 Ülke Katılımı Libya’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler: Türkiye,BAE,Mısır,Almanya,İtalya,Tunus,Hollanda,Çin,Belçika ve Yunanistan   Katılımcı Sektörler: […]

Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma Hakkında

Sayın Üyemiz, Kesinleştirilmiş vergilerde uzlaşma ile ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin 3 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yasa Gücünde Kararnamenin 5.maddesinde belirtilen ve Şubat ayı içinde bitecek olan başvuru süresi revize edilerek, 31 Mart 2023 tarihinde mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla, […]

Gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan doğal afetle ortaya çıkan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonlarının ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek doğal afet ve özellikle depremle mücadele kapsamında eğitim, sağlık, sivil savunma ve itfaiye alanındaki ihtiyaçların sağlanması amacıyla bazı mükellefiyetlere […]

2023 Mali Yılı Matrah Hakkında

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, 2023 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarının 150.000 TL (Yüz Elli Bin Türk lirası) olarak saptanmasına,ayrıca  2023 Mali Yılı matrah dilimlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verdi.   Matrah Dilimleri Toplam Matrah Vergi Oranları Dilimin Vergisi Toplam Vergi 15.000 15.000 %10 1500 1.500 15.000 30.000 %20 3000 4.500 27.000 57.000 %25 6750 […]

2023 Harçlar ve Ücretler Hakkında

Sayın Üyemiz, 2023 yılına ilişkin güncellenen çeşitli harçlar ve ücretler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu harçları ve ücretleri  içeren Resmi Gazete için tıklayınız   Saygılarımla, Fikriye Tursun İş Geliştirme Uzmanı                            

Doğal Mineralli Sular Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz, Ülkemiz topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ve onaylanması, diğer ülkelerin topraklarından çıkartılan doğal mineralli suların ithalatı ile satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasların düzenleyen yasa tasarısı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yasa Tasarısına ulaşmak için lütfen tıklayınız. İlgili […]

Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Hakkında

Sayın Üyemiz, Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasa Tasarısı  yayımlanmıştır.Söz konusu tasarı, Esas Yasanın 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmek suretiyle değiştirilir: “Ayrıca tebliğ edilmiş ve ödenmemiş üç idari para cezası bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi, su işletmecisi olarak faaliyette bulunmaktan men edilir. ’’ Tasarıya ulaşmak için lütfen tıklayınız. İlgili yasa tasarısı hakkındaki görüş ve […]

İş Yasasında Düzenlenen Harçların Yükseltilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, 17 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre İş Yasasında Düzenlenen Harçlar yükseltilmiştir. Alınan karar 19 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Buna göre değişikliğe uğrayan bazı harçlar aşağıdaki gibidir: lşyeri Tescili, Hizmet Akdi, işçi Kartı , Sicil, Yayınlar ve iş Güven iği Cihazı iş yeri Tescili (inşaat Hariç): 210 […]

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu Hakkında

Sayın Üyemiz, 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’e göre KDV yükümlülerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirildi. Söz konusu yeni düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla, Fikriye Tursun İş Geliştirme Uzmanı