Privacy Policy

Resmi Gazete

Küçükbaş Hayvancılık Sektörünün Desteklenmesi Amacıyla Üreticiye Hibe Arpa Verilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, Küçükbaş hayvancılık sektörünün desteklenmesi amacıyla üreticiye hibe arpa verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu karara göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Veteriner Dairesi’nin 1 Aralık 2023 – 31 Ocak 2024 bildirim döneminde küçükbaş hayvan beyanlarını yapan üreticilerin güncel kayıtları baz alınarak 12 aylık ve üzeri yaştan büyük damızlık hayvan […]

Toprak Ürünleri Kurumuna Muafiyet Sağlanması

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2022-2023 yılı döneminde ülkemizde yaşanan kuraklık ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybediyor oluşunun yaratmış olduğu olumsuz ekonomik ortam nedeniyle, Toprak Ürünleri Kurumunun uygun koşullarda ithal edeceği hibe arpa, buğday , mısır, balya, hayvan yemi hammaddeleri ve hayvan yeminin Genel Tarım Sigortası Fonu Priminden 31 Aralık 2024 tarihine […]

K.K.T.C. Narenciye İhracat Teşvik Ödemesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Sayın Üyemiz, K.K.T.C. ‘de kayıtlı ihracatçıların, A.B.  III.  Ülkeler ve T.C.’ ye yapacakları Narenciye ihracatında Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen Narenciye İhracat Teşvik Ödemelerinde uygulanacak usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Havalimanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası

Sayın Üyemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yayımlanmış standartlarla, yolcu köprüleri hizmetleri usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Genel Tarım Sigortası Yasası

Sayın Üyemiz, Esas Tüzük, 2’nci maddesinde yer alan “Saptama ve Değerlendirme Komitesi” tefsirinden hemen sonra ve “Sera” tefsirinden hemen önce  yeni “Sebze” tefsiri eklenmesi suretiyle değiştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

Fiyat İstikrar Fonu Yasası

Sayın Üyemiz, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, ( Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) ( Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik)Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Emirname” olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası […]

Belediyeler Yasası

Sayın Üyemiz, Belediyeler Yasası altında tüm belediyelerimize ait  harçlar ve hizmetler tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmışıtr . Detaylı bilgi ve tüzüklere ulaşmak için; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tıklayınız. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tıklayınız. Lefke Belediyesi tıklayınız. Girne Belediyesi tıklayınız. Gönyeli-Alayköy Belediyesi  tıklayınız. İskele Belediyesi tıklayınız.   Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  

A.Süt ve Süt Mamülleri ihracat Teşvik Destekleri

Sayın Üyemiz, Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2023 Yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulunun almış olduğu 11.2.2023 tarihli kararın 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren (16 Ocak 2024 tarihi de dahil) belirtildiği şekilde uygulanmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Detaylı bilgi için tıklayınız  Saygılarımızla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Fiyat İstikrar Fonu  

Sayın Üyemiz, 2024 Fiyat istikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi ‘ni ve 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel ) Azami Satış Fiyatları Emirnamesini; onaylayarak, 01.02.2024 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Detaylı bilgi için […]