Çek Takas İşlemleri İle İlgili Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem arz eden tedarik zincirinin bozulmaması için ticari faaliyetlerin mümkün olduğunca devam ettirilmesi gerektiğine inanmakta ve bu bağlamda çek takas işlemlerinin haftada üç gün olsa bile başlatılmış olmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Çek takas işlemleri başlamış olmakla birlikte, COVID-19 virüsüne karşı mücadele kapsamında kapatılmış bulunan iş yerlerinin çeklerinin Takas Odası’nda işlem görmemesi nedeniyle ciddi bir nakit sıkıntısı yaşanması ve temel ihtiyaç malzemeleri ithalatının bundan olumsuz şekilde etkilenmesi tehlikesi devam etmektedir. Odamız, bu sorunu Başbakan Ersin Tatar’a bir yazı ile iletmiş ve takasa sunulup karşılıksız çıkan çeklere karşılık işletmelere uygun faizli kredi sağlanmasını talep etmiştir. Nitekim, Odamızın bu talebini iletmesinden sonra Türkiye’den alınan bilgiler, Türkiye Hazinesi desteğinde Çek Ödeme Destek Kredisi’nin devreye konulduğunu göstermektedir. Benzer bir destek programının KKTC’de de devreye girmesi, ticari hayatın akışkanlığını sağlayacak ve insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırmış olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.