Çekler, Kredi Pul Vergisi ve İşveren Prim Desteği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Başbakanlıktan yapılan basın açıklamasına göre;

Çekler;

– Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacak. Bu uygulamadan 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmek üzere ibraz edilen karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacak.

– 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil ) ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVID-19 mührü basılacak.

Kredi yapılandırılmasındaki pul vergisi;

– Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacak.

İşveren prim desteği;

 – İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri 18 Şubat 2021 tarihine ötelendi.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı