Denetime Tabi Mal Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün (23.3.2020) Resmi Gazete’de yayımlanan Emirnameye göre Emirnameye göre aşağıdaki ürünler Denetime Tabi Mal olarak ilan edilmiştir.

Bu Emirname ile bir önceki Emirname yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Emirnamedeki cetvelde bulunan Çimento, Gaz ocağı, Motorlu araç, Saçlar,Tuğla, Kireç ve Her nevi kereste yeni cetvelden çıkarılmış, Kanatlı hayvan, Kanatlı hayvan eti ve ürünleri, Küçükbaş hayvan, Küçükbaş hayvan eti ve ürünleri ve Büyükbaş hayvan, Büyükbaş hayvan eti ve ürünleri yeni cetvele eklenmiştir.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı