Deprem Vergileri ile İlgili Basın Açıklaması

ANAYASAYA AYKIRI YÖNTEMLERLE VE ADALETSİZCE

PARA TOPLANMASINA KARŞIYIZ

KKTC Hükümeti tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan yasa gücünde kararname ile maaşlarda artan oranlarda kesinti yapılması, çeşitli alanlardan toplanan vergilerin ise artırılması öngörülmektedir. Hepimizi üzüntüye ve endişeye boğan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması gerekçesine dayandırılmaya çalışılan bu düzenlemeler, Anayasa’ya tam anlamı ile aykırı olduğu gibi, adalet duygusunu ortadan kaldırması bakımından da kabul edilemezdirler. Tepeden inme bu düzenleme, Kıbrıs Türk halkının moral durumunu ve sürdürülen kampanyalarla birlikte yurttaşlarımız tarafından bizzat yakın çevrelerini kullanarak yapmakta oldukları yardımları da olumsuz şekilde etkilemiştir.

KKTC Hükümeti tarafından yayınlanan yasa gücünde kararnamenin vergilerin Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilecek yasalar ile düzenlenebileceği hükmünü taşıyan Anayasa’ya aykırı olduğu açıktır. Yaşamakta olduğumuz felaket ve acılar ne kadar büyük olursa olsun bunların Anayasa’ya aykırı hareketlere gerekçe oluşturamayacağını herkes bilmek zorundadır. Gerekçe buldukça Anayasa’yı çiğnemek geleneğinin sürdürülmesi halinde KKTC’den bir hukuk devleti olarak söz etmek de elbette mümkün olamayacaktır.

Yapılan düzenlemeler hakkaniyet ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Vergiden muaf tutulması için ısrarlı bir mücadele ettiğimiz dar gelirliler bu kararname ile acımasızca vergilendirilmiş olmaktadır. Özellikle dar gelirli ailelerin alım gücünü korumak için vermekte olduğumuz mücadele, mal ve hizmetlere konan ek vergilerle anlamsız hale getirilmiş, hayat biraz daha pahalılaştırılmış olmaktadır.

6 Şubat depremlerinin yaratmış olduğu yıkımı ortadan kaldırmak ihtiyaç duyulan kaynağın, hukuk düzenimize uygun yöntemlerle, adalet ilkesinden uzaklaşmadan, farklı toplumsal kesimlerle istişare edilerek yaratılması ve bütçelenerek harcanması esas olmalıdır. Bu kaynağın bir bakanın takdiri ile harcanması da kabul edilebilir değildir.

‘Deprem acısının istismar edilerek muhtemel bütçe açıklarının kapatılması operasyonu’ olarak değerlendirdiğimiz bu kararnamenin tarafımızdan kabul edilmesi veya görmezlikten gelinmesi mümkün değildir. Deprem haberinin geldiği andan itibaren deprem yaralarının sarılması için mücadeleye başlamış olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadelesine kararlı bir şekilde devam ederken söz konusu kararnamenin yürürlüğe girmemesi için de üzerine düşeni yapacaktır.

Bir kere daha depremde hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet ve tüm Türk Ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.