DEVLET İHALELERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

“İHALELER YOLSUZLUK İDDİALARINA NEDEN OLMAYACAK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMELİ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna akaryakıt temin etmek için başlatılan ihale süreci sağlıklı bir şekilde tamamlanmadan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi ile Gazimağusa ve Girne limanlarının özelleştirilmesi gündeme gelmiş; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu kontrolündeki 4G/5G için ise ihale süreci başlatılmıştır.

Yıllardan beri üzerinde durulan bu çalışmaların nihayet başlatılmış olması olumlu ve heyecan verici bir gelişmedir. Ne var ki, akaryakıt temini ile ilgili açılan ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmaması, sürekli olarak gecikmelere ve iptallere neden olunması ihale süreçlerine olan güvenin yok olmasına ve alımlara şaibe düşmesine neden olmuştur. Yaşanan sorunların, ihalelerin yerleşik kurallara ve açıklık ilkesine uyulmadan sonuçlandırılmak istenmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı ve ekonomimizin daraldığı bugünkü ortamda devlet yatırımlarından pay almak için ciddi bir rekabet yaşanması beklenmelidir. Bu rekabetin KKTC halkı lehine sonuçlar verebilmesi için devlet ihalelerinin yasalar ile yerleşmiş usullere uygun olarak ve açıklıkla sürdürülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Özelleştirme gibi geri dönüşün zor olduğu kararların alınması süreçleri, benzer örnekler dikkate alınarak hazırlanmış ama ülke gerçeklerini yansıtan şartnamelere bağlı olarak yönetilmelidir. Unutulmaması gerekir ki, siyasi ve şahsi tutumlar bu ihalelere şaibe düşmesine neden olmakta; ortaya atılan yolsuzluk iddiaları hem KKTC devletinin yıpranmasına hem de insan ve sermaye göçüne yol açmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri talep ettiği özelleştirmelerin gündeme gelmesini memnuniyetle karşılarken, özelleştirmeler ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.