Devletin Partizanca İstihdamlar Yapması İşletmeleri Zayıflatıyor

Hükümetlerin, özellikle seçim dönemlerinde kamu yönetimine partizanca istihdam yapması özel sektör kuruluşlarımızı olumsuz yönde etkilemekte ve yıllardan beri yetiştirdikleri elemanları kaybetmelerine neden olmaktadır.

Özel sektörde zaten çalışmakta olan kişilerin yerlerinden sökülerek kamuya partizanca istihdam edilmesi, KKTC yurttaşları arasında eşitsizlik yaratmakta olduğu kadar, özel sektörde biriktirilen bilgi ve deneyimin heba olmasına ve verimsizliğe de yol açmaktadır. Nitekim, son haftalarda yaşanan istihdamların çok sayıda şirketimizin işlerini emanet ettikleri elemanlarını kaybetmelerine ve yıpranmalarına neden olduğu gözlemlenmektedir.

Kamu görevine eleman almak, ancak çok gerekli olduğu hallerde ve yasal prosedürler yerine getirilerek olmalı; böylece KKTC işgücü piyasasının kendi dengesini bulmasına yardımcı olunmalıdır.

Yaşadıklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili bir kamu reformuna ihtiyaç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kapsamlı bir kamu reformu, kamusal işleri yeniden düzenlerken kamunun ciddi şekilde küçültülmesine ve işgücü de dahil olmak üzere toplumsal kaynakların mal ve hizmet üretilmesine tahsis edilmesine yardımcı olmalıdır.
Ekonomik Örgütler Platformu olarak, kapsamlı kamu reformunun gerçekleştirilmeninin önemine dikkat çekerken kamuya istihdamların yasal çerçevede yapılması gerekliliğini hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.