Dışa Açılma ve Sağlık Önlemleri Tartışması İle İlgili Basın Açıklaması

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ÖNCELİKLİDİR

Kıbrıs Türk halkı, Covid-19 mücadelesinde başarılı bir süreç yaşamış ve bugüne kadar en az kayıpla gelmeyi başarmıştır. Zaman zaman yükselen şikayetlerimize karşın, bu başarıda, halkımızın virüs ile mücadelenin temel özelliklerini kavraması ve hükümet kararlarına uymasının rolü büyüktür.

Kapanma önlemlerini titizlikle uygulayarak elde ettiğimiz bu başarıyı, açılma koşullarını en iyi şekilde oluşturarak da sürdürmek zorundayız.

KKTC bakımından açılma, kendi içimizdeki açılma kadar yurt dışına açılmayı da içermektedir. Yurt dışına açılma sayesinde, ekonominin çarkları düşük tempoda olsa bile dönebilecek, işletmelerimiz ve çalışanlarımız salgın süresince hayatta kalma olanağına kavuşacaktır.

Böylesine kontrollü bir açılmanın temel koşulu, sağlık önlemlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Bu konudaki önerilerimizi hükümetimizle sürekli olarak paylaşmakta ve seçenekler üzerinde çalışmaktayız.

Bu önlemlerin bir kısımı kişilerin ve iş yerlerinin uyacağı kurallarsa, diğer bir kısmı da sağlık kapasitesini hastalıkla mücadele edecek seviyeye getirmektir. İnsanlarımızın temas halinde olduğu iş yerleri dahil olmak üzere bütün mekanlarda gerekli denetimlerin yapılmadığı tarafımızdan üzülerek gözlemlenmektedir. Bu denetimlerin yapılması temel bir zorunluluktur. Son günlerde kamuoyunda yaygın bir şekilde tartışılmakta olan pandemi hastanesi diğer bir önemli sorunumuzdur.

Devletimiz, Covid-19 vakaları ile mücadele edecek yeterli yatak kapasitesine, ekipmana ve personele sahip olmalıdır. Ayrı bir pandemi hastanesi, çapraz bulaşmaları engellemek ve sağlık servislerinin diğer hastalara vermekte oldukları hizmetleri devam ettirmek bakımından da önem taşımaktadır. Şimdiye kadar alınan pek çok sağlık önlemine öncülük yapmış olan Odamız, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine uygun, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bağımsız bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inanmaktadır. Bu hastanede görevli personel için de her türlü izolasyon ve sağlık önlemini almak gerekecektir.

Böyle kapasiteye sahip olduğumuzun yeterli bir şekilde anlatılması ve hem yurt içinde, hem de yurt dışında güvenin sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyundaki tartışmaların şimdiki verimsiz haliyle devam etmesinin ülke imajına ve ekonomisine büyük zarar vereceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetimizi, ilgili tüm paydaşların da görüşlerini alarak bir hareket planı oluşturmaya ve bu planı el birliği ile uygulayarak salgının ilk aşamasında sağladığımız güveni yeniden tesis etmeye çağırmaktadır.

 

Turgay DENİZ

Yönetim Kurulu Başkanı