Doğal Mineralli Sular Hakkında Yasa Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı’ndan tarafımıza iletilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ve onaylanması, diğer ülkelerin topraklarından çıkartılan doğal mineralli suların ithalatı ile ülkemizde satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yasa’ya ilişkin taslağın hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili yasa taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 15 Temmuz 2021 Perşembe mesai bitimine karar sozmen@ktto.net e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu yasa taslağı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımla,

Sonay Özmen

Ticaret Geliştirme Uzmanı