Döviz Kurlarındaki Yükseliş ile ilgili Basın Açıklaması

Yılbaşından beri Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor olması ve ABD ekonomisi kaynaklı nedenlerle kayıpların önümüzdeki dönemde devam edeceğinin öngörülmesi, Kuzey Kıbrıs piyasasında olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Türk Lirasının istikrarsızlığı ve bunun Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olarak kullanılan diğer para birimlerinin değeri üzerinde yarattığı etki nedeniyle piyasa faaliyetlerimizde bir daralma görülmektedir. Bu gelişmeler, özellikle dövizle borçlanmış olan tüketicilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürmektedir.

KKTC Hükümetlerinin döviz kurlarındaki istikrarsızlığına karşı alabilecekleri önlemlerin sınırlılığı malum olmakla birlikte, bu konunun hükümet gündemine dahi gelmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sınırlı ölçüler içinde de olsa, Kuzey Kıbrıs piyasasında döviz kuru artışlarının ekonomide yarattığı tahribatı önleyecek, hane halklarını koruyacak bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bunların başında, ithalat aşamasında peşin ödenen KDV gelirinden yükselen döviz kurları nedeniyle elde edebileceği ek gelirden vazgeçerek piyasayı ucuzlatıcı hareketlerde bulunması gelmektedir.

Bununla birlikte, hükümetin piyasa işlemlerinin daha fazla Türk Lirası ile gerçekleşmesi için de alabileceği önlemler bulunmaktadır.  Bu tedbirlerin alınması hükümetin görevleri arasında sayılmalıdır. Yurttaşlarımız artan döviz kurları karşısında ne yapacaklarını kara kara düşünürken, devletin artan kurlardan ek gelir sağlamasının düşünülmemesi gerekmektedir.

Hükümetin döviz kurlarının hareketliliğine karşı alabileceği önlemler kısıtlı olmakla birlikte, bu dış kaynaklı olumsuz gelişmeler, sık sık gündeme getirdiğimiz, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesine, ekonomik faaliyetlerin verimliliğinin artmasına neden olacağını düşündüğümüz önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta iş yapabilirliğin artırılması, kamu bürokrasinin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve yatırımların hızlandırılması hedefleri sürekli olarak izlenmeli ve gerekenler günlük olarak yapılmalıdır. Bugünkü siyasi gerçekler de dikkate alındığı zaman, Kıbrıs Türk ekonomisinin döviz hareketlerine karşı direnç kazanması ancak bu şekilde mümkün olabilecektir.