DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı, 27 Kasım 2018, Tiflis/Gürcistan Hk.

Sayın Üyemiz,

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) faaliyetleri kapsamında, DTİK Avrasya Bölge Komitesi ev sahipliğinde, 27 Kasım 2018 Salı günü 11:00 – 15:00 saatleri arasında Biltmore Hotel, Tiflis’te “DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Bahsekonu toplantının amacı, Türk diasporası adına yapılacak faaliyetlerin artan ivmeyle devamını sağlamak ve Türk iş insanları arasındaki işbirliğini geliştirmektir. TC Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin’in davetli olduğu DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı’na, TC Tiflis Büyükelçisi, DTİK Yürütme Kurulu üyeleri, DTİK Bölge Komitesi üyeleri, Avrasya coğrafyasından iş dünyası temsilcileri, dernekler, akademisyenler ve kurumların katılımları beklenmektedir.

Katılım teyitlerinizi en geç 23 Kasım 2018 tarihine kadar DTİK’e (tbal@deik.org.tr) adresine bildirilmesi rica olunur.

Taslak program için lütfen tıklayınız.