Ekmeklik Un İthalatının Durdurulması Hk.

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre ekmeklik un ithalatı durdurulmuştur.

Ülkemizdeki un değirmenlerinin üretim kapasitelerinin ülkemiz ihtiyacının üzerinde olması ve ülkemizdeki un değirmeni sayısındaki devam eden artışın getireceği rekabetin olumlu etkiler yaratacağı hususu ilgili Karar’da gerekçe olarak belirtilmiştir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumunun (T.Ü.K.) bu düzenlemeyle uğrayacağı gelir kaybının giderilmesi amacıyla ekmeklik buğday ithalatında ithalatçılar tarafından T.Ü.K.’e 50 TL/Ton katkı payı ödenmesine karar vermiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.