Ekonomik Destek Paketi

Sayın Üyemiz,

‘‘Covid-19’un Yarattığı Etkilere Yönelik Olarak Ekonomik Destek Paketi’’ bugün (3.2.2021) Başbakan Sayın Ersan Saner tarafından açıklanmıştır.

Paket özetle aşağıdaki gibidir;

2020 yılından kalan 1.500 TL ücret destekleri ile en fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2.000 TL’lik destekler 5 Şubat 2021 tarihinde ödenecek.

Kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Sigorta prim desteği, 2021 yılı Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran ayına kadar aşağıda belirtilen şartlarda uygulamaya devam edilecek.

– en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı

11-20 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde ellisi (%50)

21 ve üzeri çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde otuzu (%30).

Yeni bir kredi paketi uygulamaya konulacak;

– 2021 yılında daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış, turizm taşımacıları için 15 milyon TL ve diğer küçük esnaf, tarım ve hayvancı için 105 milyon TL olmak üzere kredi toplamı 120 milyon TL.

– her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak olup bu tutarın, 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın (sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcu yoktur belgesi aranmaksızın) kullandırılabilecek,  20 bin TL’si ise işyeri kira kontratı ibraz edilmesi kaydıyla kullandırılacaktır.

– kredi ilk yılı ödemesiz 4 yıl vadeli ve %15 faiz oranı ile kullandırılacak.

25 kuruş (10 kuruşa ilaveten 15 kuruş covid desteği) olarak uygulanan elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam edecek.

Vakıflar İdaresi tarafından konut ve bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde 2021 yılına yönelik olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla %25 indirim yapılacak.

Sosyal yardım kapsamındaki hane halkına yapılan yardımlara yüzde 25 artış yapılarak 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay boyunca; tek kişi olanlar için 900 TL’den 1.125 TL’ye, evli veya bakmakla sorumlu çocuğu olanlara 1.200TL’den 1.500.-TL’ye çıkarıldı.

2021 Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 3 ay süre ile yüzde 10,65 hayat pahalılığına ilave olarak sosyal yardım alanlara yüzde 15, engellilere yüzde 10 covid-19 yardımı verilecek.

– Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon TL covid desteği verilecek.

Ekonomik Destek Paketi’nin tümü için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı