Ekonomik önlemlere ilişkin çalışmamızın güncel versiyonu

Değerli Üyelerimiz,

Odamız, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıın yarattığı tahribatları asgariye indirmek, özel sektörümüzü desteklemek ve istihdamı korumak için diğer ekonomik örgütlerle de işbirliği ve istişare halinde yoğun gayret sarf etmeye, görüş ve önerilerimizi paylaşmaya devam etmektedir ve edecektir .

Ekonomik önlemlere ilişkin çalışmamızın güncel versiyonu için tıklayınız.

Hükümetin ekonomik önlemler ile ilgili alacağı kararları takip ederek değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Turgay Deniz
Başkan