Ekonomik Önlemlere İlişkin Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Görüş ve Önerileri Hk.

Değerli üyelerimiz, Korona virüs salgını ve bunun ekonomiye etkileri üzerine Odamız’ın çalışmış olduğu hükümete iletilecek taslak görüşler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Hükümetle sürdürülen çalışmalarda kullanılmak üzere sizlerin de bu süreçte yaşadığı sıkıntıları, çözüm önerilerinizi ve katkılarınızı değerlendirilmek üzere iadiloglu@ktto.net adresi üzerinden Odamız ile paylaşmanız rica olur.

Ekonomik önlemlere ilişkin Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Görüş ve Önerileri

  • İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından karşılanması önerilmektedir.
  • İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı yapılması önerilmektedir. Bu kapsamda, önerimiz, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı iskonto kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanmasıdır.
  • Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması önerilmektedir.
  • Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması önerilmektedir.
  • İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması önerilmektedir.
  • Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması önerilmektedir.
  • Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmaktadır. Takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşılığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi önerilmektedir.
  • Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur edilmeyerek maaş alması sağlanmalıdır. Yerli istihdam fonunun bu kapsamda kullanılması önerilmektedir.
  • Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması gerekmektedir. Bu noktada önerimiz, Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesidir.
  • Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya 15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde kararneme çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için zemin yaratılması düşünülmelidir.