Ekonomik Örgütler Platformu: Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin Denizlerdeki Haklarını Gasbetme Girişimlerini Şiddetle Kınıyoruz

Merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, endişe verici boyutlara ulaşırken bölge ekonomileri için Covid-19 salgınından bile daha büyük bir tehdit haline geldi. Çevre denizlerimizdeki yetki alanlarının paylaşılması ile ilgili mücadele, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını gasbetme çabası şeklinde ortaya çıkmış, şimdi ise ciddi bir savaş tehlikesine dönüşmüştür.

Uzun yıllardan beri izlediğimiz gibi bu sorunun kaynağı, KKTC’nin ve Türkiye’nin ‘yok sayılmak’ istenmesi ve paylaşım sürecinin dışında tutulmasıdır. Bazı bölge devletleri, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının kışkırtma ve gayretleri ile Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi dışlayan anlaşmalar yapmakta ve bölge denizlerini kendi aralarında bölüşmeye çalışmaktadırlar. Buna karşın, Türkiye’nin dünyanın başka bölgelerinde de uygulanan uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olarak hareket ettiği ve sorunu bu prensipler temelinde müzakereler yoluyla çözmek çabasında olduğu her gün tekrarlanan çağrılarla iyice netleşmiş durumdadır.

Türkiye’nin tepkisine ve müzakere çağrılarına karşı bu gasp girişiminde ısrar etmek; bu gasbı gerçekleştirebilmek için Fransa gibi bölge dışı devletlerle işbirliği yapmaya kalkışmak veya Avrupa Birliği gibi oluşumları devreye sokmaya çalışmak tehlikenin ve çatışmanın boyutunu büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu tehlikeli girişimler bizi ciddi bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı gibi gelecekteki işbirliklerinin önünü de tıkamakta ve bölge ülkeleri arasına kalıcı düşmanlıklar yerleştirmektedir.

Kıbrıs Türk halkının belli başlı ekonomik örgütleri olarak Mavi Vatan’ı savunma gayretlerinde Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız.

Bölge ülkelerinin hem güncel bir sorun olan Covid-19 salgınına karşı, hem de bölgedeki doğal kaynakları değerlendirmek konusunda işbirliğine yönelmeleri başlıca dileğimizdir. Bu bağlamda, başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünyanın önde gelen devletlerini ve devletler üstü oluşumlarını, bu tehlikeli oyunu kurgulayan Rum ve Yunan devletlerine destek olmaktan vazgeçerek soruna müzakereler yoluyla çözüm bulunması için girişim yapmaya çağırıyoruz.

Kıbrıs Türk siyasi kadroları, ister iktidarda isterse muhalefette olsunlar, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak ve savaş tehlikesini uzaklaştırmak için daha fazla çaba harcamalı ve girişimler yapmalıdırlar. KKTC makamlarını ve muhalefet partilerimizi, bu konuda işbirliği yaparak çabalarını arttırmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.