EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU: SOSYAL SİGORTALAR PRİM DESTEĞİ, İSTİHDAMIN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAK

22 Temmuz tarihinde, Sosyal Sigortalar Prim Desteği konusunda Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar, Sayın Başbakan’ın II. Ekonomik Paketle söz verdiği şekilde sosyal güvenlik primlerine %75 destek oranını içermediği gibi, uygulamada yaratacağı sorunlar ile işletme muhasebelerinde ciddi sorunlar yaratacak ve karmaşaya neden olacaktı. Ekonomik Örgütler Platformu, saptamalarını hükümetle paylaşmış ve bu hatalı uygulamadan dönülmesini talep edilmiştir.

Sn. Başbakan ve Sn. Çalışma Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar neticesinde bir mutabakata varılmış ve Ekonomik Örgütler Platformunun ortaya koyduğu haklı istemler, hükümet ortakları tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu kararı ile kabul görmüştür.

Bu destek, 22 Temmuz tarihli karara kıyasen reel sektöre yönelik daha anlamlı bir ekonomik önlem olarak nitelendirilmektedir. Tüm iş dünyasını ilgilendiren bu destek ile, Covid-19’un yarattığı olumsuz ekonomik etkilere karşı mücadele biraz daha olanaklı hale gelmiştir. Bu destek, COVİD-19 pandemisinin yaratmış olduğu ekonomik krizde istihdamın korunması ve işletmelerin devamı açısından hayati önem taşımaktadır.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak, hükümet yetkilileri ile varılan mutabakatı olumlu karşılıyor, II. Ekonomik Paket ile açıklanan tüm ekonomik önlemlerin kısa sürede ve etkin bir şekilde uygulamaya alınması konusunda hükümetin gösterdiği hassasiyetin devam etmesini bekliyoruz.

Ekonomik Örgütler Platformu
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği