Ekonomik Örgütler Platformu : Yurt Dışından Gelişlerde Karantina Uygulama Önerisi ile İlgili Basın Açıklaması

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tarihsel sorunlardan biri olan Covid-19 salgınına karşı KKTC’de alınan önlemlerin hala daha tartışılmaya devam etmesi ve bu tartışmaların geleceğe dair endişeleri büyütmeye yönelik olarak kullanılmak istenmesi tarafımızdan endişe ile izlenmektedir.
Dünyadaki gelişmeler de göstermektedir ki; bir süre daha Covid-19 salgını ile birlikte yaşamak zorundayız. Mart ayından bu yana Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığımız süreç ise, Covid-19 salgınına karşın ekonomik çarkları da döndürmek zorunda olduğumuzu ve KKTC devletinin hepimizi evlerine veya Kuzey Kıbrıs’a kapatarak yaşatmak ve salgın sonrasını beklemek olanaklarından yoksun olduğunu, çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.
Bu durumda yurt dışından gelişleri imkansızlaştıracak olan “karantina uygulamasına dönülmesi” gibi önlemler, çok sayıda iş yerinin kapanmasına ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacaktır. Böyle bir önlemin, halkın sağlığını daha güvenli bir şekilde koruyacağı düşünülmüş olsa bile, işverenleri ve çalışanları ile birlikte özel sektörü kurban etmek anlamına gideceği açıktır. Diğer ülke örnekleri de incelendiği zaman, salgına karşı mücadelenin, işyerlerini ayakta tutacak ve çalışanları koruyacak şekilde sürdürülmeye çalışıldığı zaten görülecektir.
Bugün yapılması gereken ülkemize giriş yapanların etkin denetim ve takibini yapmaktır. Bu amaçla daha sistemli çalışmak, tekonolojik takip olanaklarından yararlanmak ve ülkemize mutlaka ayrı bir pandemi hastanesi kazandırmaktır.
Tüm ilgilileri, salgına ilişkin önlemleri tartışırken daha uzun bir süre Covid-19 salgını ile birlikte yaşayacağımızı ve işyerlerinin kapanmasına tahammül edilemeyeceğini dikkate almaya çağırır, salgına karşı vermekte olduğumuz mücadelede mutlaka başarıya ulaşacağına dair inancımızı halkımız ile paylaşmak isteriz.

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU