EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU’NDAN ÇAĞRI “AŞILAMAYI TAMAMLAYALIM, SAĞLIK KURALLARINA UYALIM”

Bütün dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da Kovid-19 vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişken, gerek hasta sayısının artmasında, gerekse hastaneye yatışlarda aşısız kişilerin başı çekmekte olduğunun açıklanması da dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs gibi dış talebe bağımlı ülkelerde vaka sayılarının yükselmesi ve hastaneye yatış oranının artması, insan sağlığını olduğu kadar ekonomik hayatı da tehdit etmekte ve geçim kaynaklarını yok etmesi  bakımından da büyük önem taşımaktadır. Elbette öncelikle sağlığımıza önem vermek gerekiyor ama Mart-2020 tarihinden bu yana yaşadığımız süreç, ekonomimizi de korumak gerektiğini ve sağlık önlemlerini ekonomik hayatı öldürmeden uygulamak zorunda  olduğumuzu yeterince kanıtlamıştır.

Ülkemizde hala daha aşılanmamış veya “hatırlatma dozlarını” yaptırmamış kişilerin bulunması kabul edilemez. Vaka sayılarında artış yaşanan bütün ülkelerde, aşılanmanın önemi yeniden vurgulanmakta ve aşı olmayı reddeden kişilere karşı çeşitli müeyyideler gündeme getirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda bütün yurttaşlarımızı aşılarını yapmaya, eksik aşılarını tamamlamaya ve hatırlatma dozlarını yapınmaya çağırırken, hükümetimizin ve gerekli olması halinde meclisimizin aşısız kişilere karşı alınabilecek müeyyideleri saptayıp yürürlüğe koyması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Kovid-19 virüsüne karşı mücadele bitmemiştir, devam etmektedir. Bu süreçteki can kayıplarımızın sınırlı olması bir başarı olarak görülebilir ama ekonomik kayıplarımızı yerine koyamamamız halkımıza, özellikle de özel sektör işletmelerine ve çalışanlarına büyük sorunlar olarak geri dönmektedir. Kovid-19 mücadelesinde en önemli silahımız aşılanma ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaktır. Ekonomik yıkım yaşamak istemiyorsak, aşılanmayı tamamlamak ve sağlık kurallarına uymak zorundayız. Halkımızı bu kurallara uymaya çağırırken, devlet yetkililerini bu amaca uygun uygulamaları gündeme getirmeye çağırır, bu mücadeleye gönüllü olarak katılan tüm yurttaşlarımıza sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

E K O N O M İ K   Ö R G Ü T L E R   P L A T F O R M U

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği