EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU’NDAN İMAR PLANI AÇIKLAMASI “PLANLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR YAPILAŞMAYA OLANAK VERECEK”

Uzun zamandan beri tartışılan ve nihayetinde ilgili belediyeler olarak Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele belediye meclislerinden onay alan imar planının Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanarak yürürlüğe konulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık.

Bazı iddiaların aksine, Gazmağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı, bölgede planlı ve öngörülebilir yapılaşmaya olanak vererek hem bu alanda çalışan işletmeleri, hem bölgedeki yaşam olanakları ve çevreyi korumuş olacaktır.

Örgütlerimiz, bu tartışmaların başladığı ilk günden beri planlı kalkınmanın ve buna uygun olarak planlı yapılaşmanın önemini vurgulamaktadır. Bu plan sayesinde bölgede yapılabilecek veya yapılamayacak işler belirlenmiş, altyapı ihtiyaçları saptanmıştır. Bundan sonra iş insanlarına ve yatırımcılara düşen görev, bu plana bağlı kalarak çalışmaksa, kamu otoritesine düşen de planın öngördüğü altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek ve bölgenin yaşanabilir bir bölge olarak korunmasına katkıda bulunmaktır.

Bu plan tartışmaları içinde, bölgede “vahşi” diye nitelenebilecek plansız yapılaşmadan yana olanlarla, “sıfır” yapılamayı hayal edenlerin aynı saflarda buluşarak plansızlığı savundukları ise dikkatlerden kaçmamalıdır. Böylesi ittifaklarla yeni plan tartışmalarında da karşılaşacağımızı biliyoruz. Buna karşın, KKTC’nin bütün bölgelerinin imar planlarının yapılmasını ve yürürlüğe girmesini desteklemeye; bu amaçla katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

E K O N O M İ K   Ö R G Ü T L E R  P L A T F O R M U

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği