Elektrik Kesintileri ile ilgili Basın Açıklaması

“ELEKTRİK SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM ÜRETMEK KAÇINILMAZ HALE GELDİ”

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yetersiz duruma düşen elektrik üretimi ve hatların yüklenmesiyle birlikte oluşan arızalar; elektrik sorununun giderek büyümekte olduğunu ve her yönü ile başlıca sorun haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Yıllardan beri tartışıldığı halde bir türlü çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkması için arz miktarının artırılmasının yetmeyeceği ve şebekenin de yenilenmesi gerektiği gün gibi ortadadır. Tam da bu nedenle elektrik alanına bilimsel gelişmelere uygun yeni yatırımlar yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sorunun köklü çözümü yeni teknolojilere uygun yeni yatırımlar yapılmasıdır. Bu yatırımlar, güneş enerjisinden daha fazla yararlanmamıza da olanak sağlayacak ve elektrik maliyetlerini düşürecektir.

Sorunu bu şekilde değerlendiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi amacıyla imzalanan protokolün titizlikle takip edilmesi ve uygulamada hiçbir aksaklığa olanak verilmemesi; bu çalışma ile paralel bir şekilde elektrik şebekesine yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak modellemeye gidilmesi ve uygulamaya başlanması gerektiği görüşündedir.

KTTO, elektrik sorununu bu görüşü doğrultusunda izlemeye ve gerekli uyarıları yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.