“Elektrik’teki Zam Kararı İvedilikle Geri Alınmalıdır”

2016 yılının Ekim ayı sonu ile kıyaslandığında elektrik tarifelerine %10’la %44arası bir zam yapılmış olması KKTC’de ekonomik yaşamın her alanına büyük bir darbe vurmaktadır. Ekonomik sıkıntıların çok yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bu kadar kısa sürede, bu kadar ağır bir zam yapılması hiçbir ekonomik gerçekle açıklanamaz.

Odamızın son iki yılda elektrikle ilgili yaptığı çok sayıda uyarı ve öneri dikkate alınmamış, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sırasında elektrik fiyatları düşürülmemiştir. Hal böyleyken, dövizdeki dalgalanmaların boyutunu bile aşan büyüklükte artışa gitmesi asla kabul edilebilir değildir. Üretimden, hane halkı tüketimine yaşamın her alanındaki en temel girdilerden biri olan elektriğe yapılan zam, katlanarak başka mal ve hizmetlere yansıyacaktır.

Elektrikte çözüm, enerji arzının çeşitlendirilmesinde ve artık çağdışı kalmış fuel oil üzerinden elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerinin hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Mevcut elektrik üretim şekli çevreyi kirleten, sağlığımıza zarar veren ve petrole dayalı olması nedeniyle mali olarak istikrarsız bir yapıdadır. Bunların yanı sıra, elektrik arzında tekel konumunda olan KIB-TEK hantal ve sürdürülemez yapısıyla girdi masraflarını yükselterek hayatı pahalılaştırmaktadır. Bu çerçevede KIB-TEK, Yapısal Dönüşüm Programı’nda belirtildiği üzere bir an önce piyasada tekel olmaktan çıkarılmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu gerçekler ışığında, piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen bu zam kararı acilen geri çekilmelidir.