Elektronik Vergi Beyannamesi Sunma Zorunluluğu

Sayın Üyemiz,

Vergi Usul Yasası tahtında Beyannamelerin Elektronik Ortamda Sunulması Zorunluluğu Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tüzük, Gelir ve Vergi Dairesi’ne kayıtlı tüzel kişi statüsündeki yükümlülerin aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla sunmak zorunda oldukları yükümlü ve sorumlu beyannamelerini elektronik ortamda sunma zorunluluğunu getirmiştir.

Elektronik ortamda sunulması zorunlu beyannameler yükümlülük şekli ve beyannamenin türü itibarıyla aşağıdaki gibidir:
1. Gelir vergisi kapsamında verilen tüm yükümlü ve sorumlu vergi stopaj beyannameleri
2. Katma değer vergisi beyannameleri
3. Banka ve sigorta işlemleri vergisi beyannameleri
4. Özel iletişim hizmetleri vergisi beyannameleri
5. Şans oyunları hizmetleri vergisi beyannameleri

Tüzük hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.