Enflasyon Muhasebesi ile İlgili Basın Açıklaması

HÜKÜMET “OYALAMA TAKTİĞİ” UYGULUYOR VE YASAYI UYGULAMAKTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Son yıllarda yaşanan ama 2022 yılında %94,51’e ulaşarak 1990’lardan bu yana görülmemiş seviyelere ulaşan enflasyona karşın enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmemesi işletmeleri ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu tehditlerin farkında olan ve iş dünyasına enflasyon muhasebesine geçilmesi için gerekli tüzükleri çıkaracağının sözünü veren KKTC hükümeti ise yaşanan diğer sorunları gerekçe yaparak işletmeleri bu yıkıcı etkiler ile baş başa bırakma yolunu seçmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta yürürlükte bulunan Vergi Usul Yasası’nın 211A maddesi, üç yıllık toplam enflasyonun %100’ü aşması durumunda enflasyon muhasebesi uygulanmasını açık bir şekilde emretmekte ve Maliye Bakanlığı’nı bu uygulamanın nasıl yapılacağını düzenleyen tüzükleri hazırlamakla görevlendirmektedir. KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre 2020-2022 yıllarında toplam enflasyon %155,63 olarak gerçekleşmiş olmasına karşın KKTC Hükümeti vergi yasasının emrettiği uygulamayı devreye almak için üzerine düşen görevi yerine getirmemekte ısrar etmektedir.

Yüksek enflasyon, gerçekte oluşmamış olan fiktif kazançları vergilendirerek işletmelerin sermaye yapılarını bozmakta ve ekonomiyi yok oluşa doğru sürüklemektedir. Bu gerçek herkes tarafından bilindiği halde, geçtiğimiz Ekim ayından beri yapmakta olduğumuz girişimlere “gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu” şeklinde yanıt veren hükümet yetkililerinin bu tutumunun bir “oyalama taktiği” olduğu acı bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kendi insanını oyalamayı, katma değer üreten ve istihdam yaratan işletmeleri yüksek enflasyon yükü altında ezmeyi bir marifet sayan hükümet, ısrarlı uyarılarımıza karşı tavrını değiştirmemekte ve enflasyon muhasebesi uygulaması için yasanın emrettiği önlemleri almamakta direnmektedir.

Hükümetin bu tavrının devam etmesi halinde hukuki yollara başvurmak da dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vermeye kararlı olduğumuzu; bu konudaki gelişmeleri sürekli olarak kamuoyumuz ve üyelerimiz ile paylaşacağımızı duyurur, hükümeti bu anlamsız tutumunu bir an önce terk etmeye çağırırız.