Entegre Katı Atık Yönetim Planı Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıya göre,  Entegre Katı Atık Yönetim Planı Taslağı ilgili daire tarafından hazırlanarak görüş ve öneriye açılmıştır.

Söz konusu Taslak için lütfen tıklayınız.

İlgili görüş ve önerilerinizi 15 Mart Cuma günü saat 10:30’e kadar iadiloglu@ktto.net eposta adresine iletebilirsiniz.