Et Kaçakçılığı Hakkında Basın Açıklaması

Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gerçekleştirilmekte olan et kaçakçılığı ile ilgili haberler gündemin üst sıralarında yerini korumaya devam ediyor. Sadece yakalanabilen kaçak etler ile ilgili haberlerin yapıldığı düşünüldüğü zaman, bu kaçakçılığın süreklilik kazandığını ve kaçak et miktarının sürekli artarak tonlarla ifade edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Bu etlerin hiçbir kontroldan geçmediği gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da dikkate alındığı zaman et kaçakçılığının halk sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attığını söylemek de abartılı bir yaklaşım olmaz. Et kaçakçılığının vardığı boyutlar, kayıt dışı ticareti artırmakta, adaletten uzak rekabete yol açmakta ve dolayısı ile iş ahlakını da ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Et ihtiyacını Kuzey Kıbrıs’tan karşılayamayan tüketicilerin Güney Kıbrıs’tan alış-veriş yapmaya yönelecekleri ve et ihtiyaçlarının yanısıra diğer  gereksinmelerini de Güney Kıbrıs’tan temin edecekleri aşikardır.

Tüm bu olumsuzluklar, yasal şekilde sürdürülen et üretimi ve ticaretinin toplum ihtiyacını karşılayamamasının bir sonucudur. Pazar nüfusundaki artış ve ona bağlı ihtiyacın yasal yollarla giderilmesi kaçakçılığı önleyecek tek yoldur. Bugünkü durumda, hükümetin et ithalatına kontrollü bir şekilde de olsa izin vermesi, hem halk sağlığı, hem de gıda ihtiyacının karşılanması bakımından bir zorunluluk haline gelmiştir. Yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir.

Et ihtiyacının yasal olmayan yollarla karşılanması halkımızın gıda güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Bu gerçek ilgili tüm çevreler tarafından bilinmesine karşın, et ithalatına hala izin verilmemesi manidardır.

Bu gerçeğin, en erken zamanda, başta hükümetimiz olmak üzere tüm ilgililer tarafından anlaşılması ve et ithalatına kontrollü bir şekilde de olsa başlanması, başta yerel tüketicilerimiz olmak üzere turizm ve yüksek öğrenim maksadıyla adamızda bulunan konuklarımıza hizmet vermeye çalışan işletmelerimizi büyük ölçüde rahatlatacaktır.

Konu ile ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşır, hükümetimizi bu konuda gerekli önlemleri acil olarak almaya çağırırız.