Faiz Destekli Kredi Programı

Sayın Üyemiz,

Kredi Garanti Fonu tarafından Faiz Destekli Kredi Programı Odamıza iletilmiştir.

Söz konusu kredi programının özeti aşağıdaki gibidir;

 

– Kredi portföy tutarı 1.000.000.000 TL’dir (Bir Milyar Türk Lirası).

– Kredinin faiz oranı sabit %12 olup, %3 puanı Kredi Faiz Destek Fonundan karşılanacaktır.

– Kredinin vadesi ilk 6 ay ödemesiz toplam 15 aydır.

– Limit yıllık cironun %10’unu geçmeyecek ve azami 4.000.000 TL (Dört Milyon Türk Lirası) olacaktır.

– En geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullandırılan krediler faiz desteğinden yararlanacaktır.

– Kredi yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerin ödenmesi, hammadde alımı, kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve personel maaşlarının ödenmesi amacıyla kullanılabilecektir.

– Bankalara tahsili gecikmiş borcu olanlar ve çek yasağında olanlar ve bunların direktörleri faiz destekli krediden faydalanamayacaktır.

– Herhangi bir komisyon ve benzeri masraf (3. Taraflara ödenenler hariç) alınmayacaktır.

 

Kredi programına ilişkin usul ve esaslarının tümü ile katılımcı bankaların listesi için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı