Faiz Destekli Kredi Programı

Sayın Üyemiz,

22 Haziran 2020 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan “Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” kapsamında bulunan faiz destekli kredi programı, Kredi Garanti Fonu tarafından Odamıza iletilmiştir.

Söz konusu kredi programının özeti aşağıdaki gibidir;

 

Kullandırma Süresi:

En geç 7 Ağustos 2020

 

Kredi Portföy Tutarı

1.500.000.000 TL’dir (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)

(Bir önceki pakette bu rakam 1 Milyar TL idi).

 

Kişi Kredi Limiti

Yıllık cironun %10’unu geçmeyecek ve azami 6.000.000 TL. (Altı Milyon Türk Lirası)

(Bir önceki pakette bu rakam 4 milyon TL idi)

 

Kredi’nin Vadesi

İlk 6 ay geri ödemesiz toplam 36 aydır.

(bir önceki pakette vade 15 ay idi)

 

Kredi Faiz Oranı

İlk 15 ay için sabit %12.

 

Kredi Faiz Destek Fonundan Karşılanacak Faiz Oranı

%3

 

Kredi Masrafları

Bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf (3. Taraflara ödenenler hariç) alınmayacaktır.

 

Kredi’nin Kullanım Amacı

– Yurt içi mal ve hizmet temini.

– Hammadde alımı.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

– Personel maaşlarının ödenmesi.

– Yurt içi kira ödemesi.

 

Faiz Desteği Sağlanmayacak Kişiler

– Bankalarda tahsili gecikmiş borcu olanlar.

– Çek yasağında olanlar ve bunların direktörleri.

 

Bunlara İlave Olarak

– Tapuda adına kayıtlı konut bulunmayan gerçek kişilere yönelik, büyüklüğü brüt 185 m2 geçmeyecek konut alımı amacıyla 2020 yılı sonuna kadar kullandırılacak Türk Lirası cinsinden 300.000 TL’ye kadar kredilere, vadesine ve faiz oranına bakılmaksızın 3 yıl süre ile Kredi Faiz Destek Fonundan %3 puan faiz desteği sağlanacaktır.

– Münhasıran tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler, götürü usulde vergilendirilen kişiler ve yıllık cirosu 1.500.000 TL’yi geçmeyen kişilere de 100.000TL’ye kadar kullandırılacak krediler için Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından %80 oranında garanti ve Kredi Faiz Destek Fonu (KFDF) tarafından 3 puan faiz destesi de sağlanacaktır.

Kredi programına ilişkin usul ve esaslarının tümü ile katılımcı bankaların listesi için lütfen tıklayınız.