Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

 Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını yakından takip etmek; çözüm sürecinde ilgili diğer aktörlerle gerekli işbirliği yaparak katkı koymak; Kıbrıs Türk halkının sürecin ilerleyişi ve çözümün yararları konusunda doğru bilgilendirmesi için çalışma yapmak ve Kıbrıs Türk halkı ile ekonomisinin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye hazırlanmasına yardımcı olmak’ amacıyla Haziran 2015’te Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan “Çözüm Sürecinde ve Sonrasında Kıbrıs Türk Ekonomisi Komitesi” diğer ekonomik örgütlerin de katılımıyla 28 Temmuz 2015 tarihinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sözkonusu bilgilendirme toplantısı KTTO Başkanı Fikri Toros’un açış konuşmasıyla başladı ve Komite Başkanı Sayın Özalp Nailer ve Proje Müdürü Sayın Ömer Gökçekuş’un sunumlarıyla devam etti.

Başkan Toros, yapmış olduğu konuşmada Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılarak rekabet edebilir seviyelere yükseltilmesinin, sürdürülebilir bir anlaşma için elzem olduğunu ve bu çerçevede Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

Başkan Fikri Toros’un konuşmasının ardından söz alan, “Çözüm Sürecinde ve Sonrasında Kıbrıs Türk Ekonomisi Komitesi” Başkanı ve KTTO Meclis Üyesi Özalp Nailer ise konuşmasında; KTTO olarak tüm sektörlere hassasiyet gösterdiklerini ve komite içerisinde sektörler bazında gruplar oluştururarak sektörel bazda durum analizi çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Uluslararası uzmanların da katılımıyla yapılacak olan konsolidasyon çalıştayı sonrasında tamamlanacak olan raporun iş dünyasına ışık tutacağını dile getirdi. Görüşme sürecini yürüten heyetle sistematik olarak bir mekanizma kurulmasının elzem olduğunu ifade eden Nailer, sözkonusu mekanizmanın bir an önce oluşturulup komite ile işbirliği içerisinde çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sözkonusu bilgilendirme toplantısının son konuşmacısı olan Proje Müdürü Sayın Ömer Gökçekuş da projenin metodolojisi hakkında detayları aktardı. Yöntem olarak sürecin üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Gökçekuş, literatür taraması ve mevcut durum analizi, sektörel odak grup toplantıları ve son olarakda konsolidasyon çalıştayı yapılacağını belirtti.

Bilgilendirme toplantısı, çeşitli ekonomik örgüt temsilcilerinin soruları ve katkılarıyla sona erdi.