Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası

Sayın Üyemiz,

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yasanın amacı, bu Yasa altında izin almak suretiyle faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş, faaliyet ve çalışma esasları ile şirketlerin sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tefeciliğin önlenmesini düzenlemektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Yasa kurallarına tabidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası altında faaliyet izni alan bankalarca yapılan faktoring ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri için de bu Yasa kuralları uygulanır.

İlgili Yasa için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Nilay Onbaşı Üresin
Ticaret Geliştirme Uzmanı