Fiyat Denetimlerine İlişkin Yasa Gücünde Kararname

Sayın Üyemiz,

19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre, kalite ve fiyat denetim memurlarına, fahiş fiyat uygulaması yapıldığı konusunda şüphe uyandıracak verilere ulaşmaları halinde, Rekabet Kurulu’na başvuru ve vergi hesaplamalarına esas teşkil etmek üzere Maliye Bakanlığına bildirim yetkisi verilmektedir. Ayrıca, denetimler sırasında talep edilen bilgi ve belgenin verilmemesi halinde uygulanacak ceza asgari ücretin 5 katı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu Kararname’yi daha ayrıntılı incelemek için lütfen tıklayınız.