GAZİMAĞUSA LİMANI’NDAKİ EYLEM İLE İLGİLİ BASINA AÇIKLAMA

Gazimağusa Limanı’ndaki Gümrük Dairesi personelinin yeni personel alımı talebiyle belirsiz zaman aralıkları ile yaptıkları “ek mesaiye kalmama” eylemi, iş yaşamını olumsuz şekilde etkilemekte, rekabet ortamını bazı firmaların aleyhine olacak şekilde bozmaktadır. Bu eylemler nedeniyle Gazimağusa ve Kalecik limanlarına gelen gemilere verilen hizmetler aksarken ihracat ve ithalat yavaşlamakta, işletmelerimizin yüksek taşımacılık maliyetleri ile boğuşmakta oldu bu günlerde dış ticaret masrafları yükselmektedir.

Kaldı ki, Gazimağusa Gümrüğü’nde yapılan türden eylemlerin çalışanlara bir şey kazandırmadığı, sonuçta pahalılığı artırarak onlara da zarar vermekte olduğu rahatlıkla gözlemlenebilecek bir sonuçtur.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bugünlerde VERİMLİ ÇALIŞMAYA hayati derecede ihtiyaç olduğu ve gelecek günlerde bu kavram üzerinde yoğunlaşarak kontrol edemeyeceğimiz maliyet unsurlarına karşılık daha verimli çalışma yöntemlerini geliştirmek zorunda kalacağımız da aşikardır. Bu kriz ortamında gereksiz zaman kayıpları ve maliyet artışları piyasamızı da olumsuz etkilemekte ve çevre ülkelere göre daha pahalı hale gelerek rekabet gücümüzün azalmasına yol açmaktadır.

Salgın ortamından çıkmakta olmamıza karşın Ukrayna savaşının tetiklediği yeni bir kriz ortamında yaşadığımızı da dikkate alarak çalışma hayatına zarar verecek, işletmelerin iş akışını bozarak verimliliği düşürecek eylemlerden kaçınmak gerekmektedir. Gazimagusa Gümrüğü’nde hiçbir somut amacı olmadan devam ettirilen eylem, nelerden kaçınmamız gerektiğini anlatan bir örnektir.

Bu gerçekler ışığında, Gazimağusa gümrük çalışanlarını kendilerinin de iş arkadaşı olan işletmelere zarar vermekten kaçınmaya; Başbakan ve Maliye Bakanı’nı ise  iki yıldır çözülemeyen ve belirli sürelerle eylemlere neden olan sorunun çözümü için gerekli olan müdahaleleri yapmaya davet ederiz.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası