Geçici İşsizlik Ödeneği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bugünkü (24 Nisan 2020) Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Kararnameye göre;

Sosyal sigortalar fonunun sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla geçici işsizlik sigortasından yararlanma şartları yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olan ve 14 Mart 2020 tarihinden sonra Bakanlar Kurulunca faaliyetlerine ara verilen ve/veya faaliyetleri devam eden işyerlerinde çalışan sigortalıları kapsamaktadır.

Buna göre;

– 14 Mart 2020 tarihinden soma geçici işsizlik sigortasından yararlanacak olan sigortalılar hakkında işsizlik hükümleri 4 ay süre ile askıya alınmıştır.

– Sigortalının geçici işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, işten durması ve işten durduğu tarihten önce, 150 günü işsizlik kaydını yaptırdığı tarihten önceki 12 takvim ayı içinde olmak koşuluyla, toplam en az 720 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olma koşulu aranacak.

– Geçici işsizlik ödeneğinin verilme süresi 120 gün olacak.

– Sigortalıya ödenecek geçici işsizlik sigortası ödeneğinin günlük maktu miktarı 50 TL’dir. 30 gün için 1500 TL’yi aşmayacak.

– Ödemeler her ayın sonunda, sigortalının banka hesabına Daire tarafından yatırılacak.

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenlemeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı