Genel Tarım Sigortası Yasası

Sayın Üyemiz,

Esas Tüzük, 2’nci maddesinde yer alan “Saptama ve Değerlendirme Komitesi” tefsirinden hemen sonra ve “Sera” tefsirinden hemen önce  yeni “Sebze” tefsiri eklenmesi suretiyle değiştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası