Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Tüzüğü Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Tüketicilerin Korunmasına ilişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası’nın 96’ncı maddesinin (2’)nci fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetki uyarınca Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Tüzüğü taslağının hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir. Konu ile alakalı Oda görüşlerimizin en geç 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin ithalattaki ön izin süreçlerinde etiket kaynaklı yaşamış olduğu sorunlar bir çok kez  Odamız ile paylaşılmaktadır. Dolayısı ile söz konusu düzenleme ile ilgili görüş ve önerilerinizin Odamız ile paylaşılması etiket kaynaklı yaşanan sorunların çözüme ulaşabilmesi ve söz konusu tüzük kapsamında buna yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi ve tüzük kapsamında paylaşılması önem arz etmektedir.

Örneğin söz konusu tüzük taslağı ön izin süreçlerindeki ithalatta yaşanan zorlukların aşılmasına yönelik uygulamaları içeriyor mu içermiyorsa buna yönelik sizlerin görüş, öneri ve tavsiyeleri nelerdir. Güney Kıbrıs’ta ve diğer AB ülkelerinde ve Türkiye’de serbest dolaşımda olan ürünlerin ülkemize sorunsuz bir şekilde ithalatının sağlanabilmesi için yasal mevzuat anlamında yeterli düzenlemeler var mı eğer yoksa buna yönelik sizlerin görüş, öneri ve tavsiyeleriniz nelerdir.

Konu ile alakalı 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da tüzük ile alakalı çevrimiçi bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya konu ile ilgili teknik uzmanların katılımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Tüzük ile ilgili görüşleriniz ve toplantıya katılım teyidlerinizin tarafıma sozmen@ktto.net e-posta adresinden bildirilmesi rica olunur.

Tüzük taslağı için lütfen tıklayınız.

Saygılarımla,

Sonay Özmen
Ticaret Geliştirme Uzmanı