Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Tüzüğü Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden Odamıza gönderilen yazıda, Tüketicilerin Korunmasına ĠliĢkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası‟nın 96‟ncı maddesinin (2)‟nci fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetki uyarınca Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Tüzüğü taslağının hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili tüzük taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 16 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitimine karar sozmen@ktto.net eposta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu tüzük taslağı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımla,

Sonay Özmen
Ticaret Geliştirme Uzmanı