Gıda Hijyen Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Gıda Hijyen Yasası, resmi adıyla Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın amacı, çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak, tüketici menfaatlerinin ve gıda piyasasındaki gıda güvenliği uygulamaları ile adil ve eşit uygulamaların korunması da gözetilmek kaydı ile insan sağlığının ve tüketicinin yüksek seviyede korunmasını garanti altına alarak iç piyasanın ve yabancı ülkelerle ticaretin etkili bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla tüketicinin bilgilendirilmesine, gıda hijyenine, gıda kalitesine ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları belirlemektir.

Yasa tasarısının kapsamı çok geniş olup, özetle aşağıdaki unsurları içermektedir.

 • Gıda güvenliği ve hijyeni
 • Gıda işletmecisinin hijyen yükümlülükleri ve hijyen kuralları (madde 12 – 15)
 • İthalat kuralları (madde 38 – 40)
 • Etiketleme (madde 42 – 48)
 • Resmi kontroller
 • Uyumsuzluk durumundaki idari işlemler, yaptırımlar, cezalar ve masraflar
 • Hızlı dondurulmuş gıdalar (madde 67 – 69)
 • Gıda katkı maddeleri
 • Vitamin ve mineraller
 • Takviye edici gıdalar
 • Çeşitli gıda bileşenleri
 • Gıda ile temas eden madde ve malzemeler
 • Bebek gıdaları gibi belirli özel tüketici grupları için hazırlanmış gıdalar

Yasanın uygulanması için Yasa’da belirtilen tüzüklerin çıkması gerekecektir. (madde 96)

Yasanın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.