Girişimcilik Projesi Hibe Programı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile yürürlüğe giren KKTC’de Girişimcilik Projesi çerçevesinde, KKTC’de iş kurmak isteyen kişilere eğitim ve danışmanlık hizmeti ile kredi artı hibe desteği verilecektir. Projeye ilişkin temel unsurlar aşağıda  verilmektedir.  Bu konuda daha detaylı bilgi KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem’den de temin edilebilir. (sozerdem@ktto.net /22 83760)

KİMLER BAŞVURABİLİR

Projeye, yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olan gerçek kişiler (girişimci adayları) başvuru yapabilir. 2016 yılı KKTC’de Girişimcilik Projesi kapsamında sertifika almış olan girişimci adaylarında yaş sınırı aranmaz.

Hali hazırda başka bir yerde ücretli olarak çalışan kişiler başvuru yapabilir. Ancak bu kişiler hibe desteği sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle ücretli çalışmayı sonlandırmak zorundadır.

PROJE BİLEŞENLERİ (AŞAMALARI)       

Proje çerçevesinde hibe desteği öncesinde sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçilecektir:

(A) Eğitim

(B) Danışmanlık

(C) Komite’nin Oluşumu, Toplanması ve İş Planlarının Değerlendirilmesi

(D) Hibe desteği

HİBE DESTEĞİ

(1) Öncelik 1 kapsamın giren Girişimci işletme için verilebilecek hibe desteğinin alt sınırı 10.000 TL, üst sınırı ise 100,000TL’dir.

(2) Öncelik 2 kapsamında bir girişimci işletme için verilebilecek hibe ve faiz desteği miktarı toplamı üst sınırı 50.000 TL’dir.

Öncelik 2 kapsamında 2 farklı model ile yararlanılabilir.

  • Birinci model; azami 20.000 TL’ye kadar genel gider desteği artı kredi faiz desteğidir,
  • İkinci model; 10.000 TL’ye kadar genel gider desteği artı 40.000 TL’ye kadar personel ve alet, makine ve teçhizat desteğidir.

(3) Destek oranı, faiz desteği dışındaki kalemlerde en fazla % 75’tir.

(4) Faiz desteğinden, Bakanlık tarafından belirlenecek kreditör bankalar ve kriterler çerçevesinde alınacak krediler kapsamında yararlanılabilir.

(5) Desteklenebilir giderlerin miktarı, kurulacak girişimci işletmenin yer alacağı sektör ve diğer özellikler çerçevesinde belirlenir.

*Hangi giderlerin desteklenip, desteklenemeyeceği kapsamlı bir şekilde KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 Yılı Uygulama Esasları” kitapçığında belirtilmektedir. Kitapçık http://kobigem.gov.ct.tr adresinden temin edilebilir).

BAŞVURU

Destekten faydalanmak isteyen girişimci adayı Girişimcilik Projesi Başvuru Formu’nu aşağıdaki kriterlere göre yapması gerekmektedir.

  • Başvurunun elden teslim edilmiş olması,
  • Son başvuru tarihinden önce teslim edilmiş olması,
  • Tüm sayfalarda ıslak imza olması,
  • İstenen bilgilerin ve Girişimcilik Desteği Başvuru Formu’na ilişkin eklerin eksiksiz, olarak teslim edilmiş olması,
  • Dijital hali istenen dokümanların teslim edilmiş olması.

 BAŞVURU TARİHLERİ:

25-26-27 Haziran 2018.

BAŞVURU YERİ:

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI, KOBİGEM, ORTAKÖY-LEFKOŞA

Projeye ilişkin tüm detaylar, güncel bilgiler, başvuru forumu ve “KKTC’nde Girişimcilik Projesi Uygulama Esasları”  http://kobigem.gov.ct.tr/ adresinden temin edilebilir.