Girişimcilik Projesi Hibe Programı

KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde yürülüğe giren KKTC’de Girişimcilik Projesi çerçevesinde KKTC’de iş kurmak isteyen kişilere eğitim ve danışmanlık hizmeti ile 100,000 TL’yi aşmayacak şekilde, hibe desteği verilecektir. Projeye ilişkin temel unsurlar aşağıda  verilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi KTTO İş Geliştirme Uzmanı Yılmaz Serden’den de temin edilebilir (yilmazserden@ktto.net / 22 8 37 60)


KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu projeye, yeni bir iş kurmak isteyen gerçek kişiler (girişimci adayları) başvuru yapabilir. Hali hazırda başka bir yerde ücretli olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir. Ancak bu kişiler hibe desteği sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle ücretli çalışmayı sonlandırmak zorundadır.

 PROJE BİLEŞENLERİ (AŞAMALARI)

Proje çerçevesinde hibe desteği öncesinde sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçilecektir:

a)Eğitim (Eğitime alınacak kişi sayısı 100’ü geçmeyecektir.)

b)Danışmanlık (Eğitimi tamamlayanlara danışmanlık verilecektir.)

c)Hibe desteği (Eğitim ve danışmanlık hizmeti alanlar hibeden yararlanabilecektir.)


HİBE DESTEĞİ

1) Bir girişimci işletme için verilebilecek hibe desteğinin alt sınırı 10.000 TL, üst sınırı ise 100.000 TL’dir.

(2) Hibe desteği geri ödemesiz bir destektir.

(3) Destek oranı % 75’tir.

*Hangi giderlerin desteklenip, desteklenemeyeceği kapsamlı bir şekilde KKTC’nde Girişimcilik Projesi Uygulama Esasları” kitapçığında belirtilmektedir. Kitapçık http://www.kobigem.gov.ct.tr/GirişimcilikProjesi.aspx adresinden temin edilebilir)


BAŞVURU

(1) Destekten faydalanmak isteyen girişimci adayı, Girişimcilik Projesi Başvuru Formu’nu ve Girişimci Anketi’ni doldurarak, başvuru formunun ekinde istenen diğer belgeler ile birlikte; tüm sayfaları ıslak imzalı olarak Bakanlık’a elden teslim eder. (Forum ve anket http://www.kobigem.gov.ct.tr/GirişimcilikProjesi.aspx adresinden temin edilebilir)

(2) E-posta ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Proje son başvuru tarihi 23.03.2016’dır.


BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapılacatır:

1- Yakin Dogu Universitesi …… 07/03/2016 Saat : 10.30-12.30

2- Dogu Akdeniz Universitesi……07/03/2016 Saat: 14.30-16.30

3- Girne Amerikan Universitesi….08/03/2016 Saat: 10.30-12.30

4- Lefke Avrupa Universitesi  …….08/03/2016 Saat: 14.30-16.30

 

Projeye ilişkin tüm detaylar, güncel bilgiler, başvuru forumu ve “KKTC’nde Girişimcilik Projesi Uygulama Esaslarıhttp://www.kobigem.gov.ct.tr/GirişimcilikProjesi.aspx adresinden temin edilebilir.