Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi Projesi – Nihai Rapor

Odamız tarafından Management Center desteğiyle yürütülen ve Proje Müdürlüğü’nü Prof.Dr.Ömer Gökçekuş’un yaptığı “Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi” Projesi çerçevesinde hazırlanan rapor buradan temin edilebilir.

Proje adından da anlaşılacağı üzere “bütünlüklü çözüm sonrasındaki kurumsallaşma ve rekabet edebilirlik için tarım, inşaat, ticaret, turizm, yükseköğrenim, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde verilmesi gereken olanaklar, destekler ve sürekli korumaların tespit edilmesini” amaçlamaktadır.