Götürü Usulde Vergilendirme Hk.

Sayın Üyemiz,

Götürü usulde vergilendirmeye tabi olan yıllık asgari ve azami safi kazanç miktarında değişiklik yapan Götürü Usulde Vergilendirme Esas ve Kıstasları (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle Tüzük kapsamındaki yıllık safi kazanç alt sınırı 25.000 TL ve üst sınırı da 85.000 TL olarak düzenlenmiştir. Eski düzenlemede alt sınır 19.000 TL ve üst sınır ise 65.000 TL olarak uygulanmaktaydı.

Söz konusu tüzük değişikliği için lütfen tıklayınız.