Gübre İthal Eden Üyelerimizin Dikkatine!

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Lefkoşa Ticaret Müşavirliğinden Odamıza iletilen bilgiye göre aşağıda belirtilen gübreler ‘‘İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’’ne dahil edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu ürünler ile ilgili talepler KKTC resmi makamları veya T.C. Ticaret Müşavirliği tarafından doğrudan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerine (İMMİB) iletilmesi gerekecektir.

GTİP: 3105.30.00.00.00 Diamonyum hidrojenortofosfat.

GTİP: 3105.59.00.00.11 Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler.

GTİP 3105.20.10.00.00 Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler.

İlgili düzenleme hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı