Gümrüklerde Banka Onaylı Çek Talebi İle İlgili Basın Açıklaması

Covid-19 salgını tehlikesine karşı alınan önlemler ekonomik yaşamı durgunluğa itmiş; buna karşın halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması görevini üstlenen işletmelerin çalışmalarını zorunlu hale getirmiş ve zorlaştırmıştır. Bu arada hükümet, takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 güne çıkarmış ve bu kararı ile piyasadaki bazı aktörleri rahatlatırken nakit akışında önemli bazı sorunlara neden olmuştur.

Piyasamız bu zorluklarla mücadele ederken, KKTC halkının başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamakla görevli şirketlerin ithalat işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüğü’ne yapacakları ödemeler için banka onaylı ‘good for payment’ nitelikli çeklerin talep edilmesi ise büyük bir çelişkidir ve kabul edilmesi mümkün değildir. Devlet alacakları zaten önceliklidir ve devlete verilen bir çekin karşılıksız kalması, ilgili işletme veya kişinin ticari hayatının sona ermesi ile eş anlamlıdır. Durum bu olduğu halde, devletin ticari faaliyetleri zorlaştırıcı bu uygulaması çok zamansız olmuştur ve derhal geri alınmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.