Gündoğdu: Ülkenin fiziki master planı en önemli şeydir. Eğer bu düzensizlik devam ederse ülkemize koşarak gelen turistler ayni hızla geri dönecekler ve ülkeye üçüncü beşinci sınıf turistler gelmeye başlayacaktır ki bu en istenmeyen durumdur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Gizem Davulcu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Ticari Açıdan’ adlı programa katıldı.

Gündoğdu, Davulcu’nun limanların son durumu sorusu üzerine verdiği cevapta dünyadaki limanların nerdeyse 15-16 kez revize olduğunu fakat bizim limanlarımızın bir ya da iki kez revize edildiğini söyledi. Limanların kâr etmesine rağmen, 2000’li yıllarda yapılan bir düzenleme kazandıkları gelirin
% 10’unu giderler için ayırama imkanı kalmadığından onarım bakım yapılamadığını ifade etti.

Son bir yılda Mersin’de olduğu gibi yük trafiğinin çok arttığını belirten Gündoğdu bunun büyük bir sıkışıklık yarattığını da belirtti.

Gündoğdu : ‘Mağusa Limanının çok tarihi bir liman olması burayı daha da önemli bir hale getiriyor. Otello kalesinin 250-300 metre yakındadır ve turizm her geçen gün ön plana çıkmaktadır.’ derken Mağusa Limanının doğru yönetildiği taktirde 50 yıllık bir kapasiteye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Özelleştirmelerde ‘Denetim Mekanizması kurulmalıdır’

Özelleştirmeler konusuna da değinen Gündoğdu, Gazimağusa Limanının aslında özelleşmiş olduğunu ifade ederek , Yük elleçleme hizmetleri ile yükleme boşaltma hizmetlerinin özel sektörde olduğunu , sadece romörkör ve pilotaj işlerinin devlet tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Ancak yine de siyasi iradenin özelleştirme kararı vermesi halinde, liman hizmetlerindeki fiyat belirlemelerinde en büyük müşteri durumundaki Ticaret Odası temsilcisinin de karar organında olması gerektiğini ifade etti.

Ülkemizdeki ölçek nedeniyle limanlar arasında rekabet imkanı olmadığının altını çizen Gündoğdu  yapılacak özelleştirme çalışmalarının doğrudan çarşı ve pazar fiyatlarına yansıyacağının bilinci ile çok dikkatli olunmalıdır dedi.

Siyasi iradenin önünde iki yol vardır.

Bunlardan birincisi eskiden olduğu gibi liman gelirlerinin % 10’luk kısmının liman bütçesine bırakılmasıdır.

Diğeri ise mevcut paydaşları ve yerel halkı dışlamayan bir sermaye yapısıyla şeffaf bir özelleştirme yapılmasıdır.

Gündoğdu ayrıca sürecin tamamını kapsayan bir denetim Mekanizması kurulmasının da önemini sözlerine ekledi.

 

‘Ülkenin fiziki master planı en önemli şeydir.’

Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: ‘Ülkenin fiziki master planı en önemli şeydir. Nerede otel yapılacak nerede okul yapılacak nerde sanayi yapılacak belli olmalıdır. Bir süre sonra doğaya tekrar kazandırılacak ise bunlara önceden karar verilmelidir. 20-30 katlı binalara izin veriyoruz. Ama kaldırımlarımız genişliği hala daha iki metre. Yolların genişliği hala 5-6 metre. Bu kadar izinler verilirken alt yapıya, suyun yetip yetmeyeceğine, elektrik kapasitesine her şeye baştan aşağı bakılmalıdır. İnsanlar nasıl şimdi ev almak için buraya geliyorsa, ilerde bu düzensizlikten hepsi ayni şekilde geri kaçacaktır. Bu sefer ülkeye üçüncü, beşinci sınıf turist gelmeye başlayacaktır ki en istenmeyen şeydir. Belediyelerimiz ve belediyelerimizin mimarlarının bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaları gerekmektedir.’