Hal Yasa Tasarısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Hal Yasa Tasarısı 7 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Tasarının amacı, mal ticaretinin, kayıt altına alınması, kalite ve standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde, Haller aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışım üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.

Yasa tasarısının tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yasa tasarısının özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yasa tasarısına ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 25 Şubat 2020 Salı günü saat 17:00’a kadar Ticaret Geliştirme Uzmanı Nilay Onbaşı Üresin’e nilayonbasi@ktto.net e-posta adresinden bildirilmesi rica olunur.

Ayrıca, Hal Yasa Tasarısına ilişkin görüşlerinizi almak ve Oda’nın görüşlerini oluşturmak için 25 Şubat 2020 Salı günü saat 11:00’de KTTO 3. Kat Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılım durumunuzu nilayonbasi@ktto.net e-posta adresine bildirmeniz rica olunur.