Hanehalkı Tüketim Harcaması ve Gelir Dağılımı Sonuçları

Sayın Üyemiz,

Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından gerçekleştirilen 2015 Hanehalkı Bütçe araştırması sonuçları ve Hanehalkı Gelir Dağılımı Sonuçları yayınlanmıştır. 2015 Hanehalkı Bütçe Araştırması’ndan elde edilen sonuçlara göre; KKTC genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı % 25.1 oranıyla konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamaları alırken, harcamaların % 16’sını gıda oluşturmaktadır. KKTC genelinde yapılan harcamalar içinde eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise % 7.1’dir. Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 4 651 TL olarak tahmin edilmiştir. Hanehalkı Gelir Dağılımı Sonuçlarına göre,  hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 56 031 TL iken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri 30 596 TL’dir. Maaş-ücret gelirleri % 57.6’lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahiptir. Bunu % 24.4 ile devletten transferler, % 8.0 ile müteşebbislik gelirleri izlemektedir.

Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları için TIKLAYINIZ…

Hanehalkı Gelir Dağılımı Sonuçları için TIKLAYINIZ…