Hatırlatma: KOBİ’lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı- II. Aşama

Sayın Üyemiz,

AB İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği ile yönetilen Avrupa Birliği finansmanlı KOBİ’lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı- II. Aşama başvuruları başlamıştır.

Başvurular 23 Ağustos 2021, Pazartesi günü Kıbrıs saatiyle 15:00’e kadar www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilmektedir.

Hibe programına ilişkin başvuruyu gerçekleştirmek için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Direktörün Kıbrıs Türk kimlik kartı (ön ve arka yüzü ayrı yüklenmektedir.)
 • Yükümlü kayıt belgesi
 • Şirket onay belgeleri (yalnızca limited şirketler ve ortaklıklar için geçerli)
 • Hesap sahibinin adının ve IBAN veya UBAN numarasının yer aldığı aktif EURO hesabına ait Banka Hesap bilgilerini gösterir bankadan alınmış resmi yazı; -Şahıs şirketi olması durumunda Direktörün/işverenin banka hesap bilgileri veya, -Limited şirket/ortaklık ise işletmeye ait banka hesap bilgileri
 • Kıbrıs Türk Ticaret Odası güncel üyelik belgesi
 • 2018, 2019 and 2020 Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı bilanço ve gelir tablosu
 • A4 aktif çalışan belgesi
 • Nakit Akışı Projeksiyon
 • Makine ve ekipman alımı için destekleyici belgeler (Proforma fatura(lar), teklifler, teknik şartnameler vb.)
 • Dış Uzmanlık ve ilgili hizmetlerin satın alınması için destekleyici belgeler (Proforma fatura(lar), teklifler, teknik şartnameler vb.)

Bahse konu hibe programı başvuru sürecinde 2 önemli nokta bulunmaktadır.

 • Başvuran işletmenin uygunluğu
 • Başvuru sırasında sunulacak olan projenin uygunluğu

Başvuran işletmenin uygunluğu

Birinci madde kapsamında, öncelikle aşağıdaki kriterleri yerine getiren her işletme başvuruda bulunabilir;

 • Gerçek kişi/tüzel kişi olmak;
 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kurulmuş olmak;
 • Limited şirket olması durumunda, işletmenin direktörlerinden en az birinin Kıbrıs Türk kimlik kartına sahip olması;
 • Şahıs işletmesi olması durumunda, işveren, Kıbrıs Türk kimlik kartı sahibi olmalıdır.
 • Toplam istihdam (işletmenin Direktörleri dahil) 6 ila 49 kişi arasında olmalıdır.
 • Ocak 2019’da veya öncesinde faaliyete geçmiş olmak;
 • Başvuru tarihinde yasada öngörülen şekilde Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) veya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) üyesi olmak;
 • Mevcut istihdam seviyelerinin korunduğunu göstermek;
 • Aşağıdaki sektörlerden birinde olmalıdır:
 • Sanayi,
 • İmalat
 • İşletmeden işletmeye hizmet sunulan sektörler
 • Yıllık cirosu, (son 3 yılın 1’inde) en az 75.000 Euro eşiğinde olmalıdır.
 • Yeni ve ek istihdam yaratma kabiliyetini göstermelidir (en az bir yeni istihdam pozisyonu
 • yaratılmalıdır).
 • Mali açıdan ödeme gücüne sahip olmalıdır.
 • Projeye yönelik herhangi bir kaynaktan finansman almamış olmalıdır (çifte-finansman)

Yukarıdaki maddelerin hepsine uygunluk göstermeniz durumunda, işletmeniz ilk aşamada hibe paketine başvuruyu yapmak için gerekli uygunluğa sahiptir.

Başvuru sırasında sunulacak olan projenin uygunluğu

İkinci madde kapsamında ise, başvuru sahiplerinden istihdamı korumaya, beceri geliştirmeye, büyümeye ve/veya çeşitlendirmeye yardımcı olabilecek bir proje sunmaları istenmektedir. Proje kapsamında finanse edilebilecek destek çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir. Proje sunulurken işletmenin aşağıdaki noktalara ilişkin destek talep etmeleri beklenmektedir.

 • Donanım, yazılım, e-ticaret ve dijitalleşme dahil olmak üzere dijital dönüşüm desteği.
 • Enerji verimliliği ve maliyet azaltma planları dahil olmak üzere, yeşil ekonomiye dönüşüm desteği.
 • İşletmenin büyümesine olanak sağlayacak faaliyet çeşitlendirme veya yeniden amaç belirleme desteği.
 • Büyüme fırsatlarından yararlanmak için personelin yeni beceriler/operasyonlar konusunda becerilerinin artırılması/eğitilmesi.
 • Kilit konumdaki Personel ve/veya Çıraklık (ödenekli pozisyonlar).
 • İşletmelerin yeni işler için teklif vermelerine veya yeni pazarlara girmelerine olanak sağlayacak standardizasyon ve kalite iyileştirmeleri.
 • Teknik ürün/süreç/maliyet azaltma.
 • Ürün ve süreç iyileştirmeleri dahil olmak üzere, akreditasyon ve teknik destek.
 • (1) Bire Bir mentörlük ve (2) Bir kişinin çok sayıda kişiye mentörlük yapması.
 • Faaliyetlerini daha verimli ve sürdürülebilir kılacak yeni ekipman veya yeni makinenin satın alınması (finansman desteğinin en fazla %50’sine, 30.000 Euro’luk bir tavana kadar hibe desteğiyle sağlanabilecektir).
 • Araştırmalara ve süreç değişimlerine erişimin sağlanması, örneğin pazar fırsatları/bilgi.
 • İhracat ve ihracatla ilgili sertifikasyonlar dahil olmak üzere, yeni pazarlara erişim.

 

Hibe programına ilişkin soruları olan üyelerimizin İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç’a alaraatac@ktto.net e-posta adresinden veya 0 392 228 37 60 (dahili 131) hatlı telefon numarasından ulaşmaları rica olunur.

Başvuru rehberi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımla,

Alara Ataç
İş Geliştirme Uzmanı